Çevreci Beşeri Bilimler ve Çözümleri Üzerine

Kapadokya Üniversitesi hocalarından Prof.Dr. Serpil Oppermann söyleşide, çevre felaketlerinin yoğunlaşarak arttığı, içinde bulunduğumuz Antroposen Çağı’nda çevreci beşeri bilimlerin çözüme yönelik geliştirdiği söylemleri ve projeleri anlatacak.

Doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerdeki farklı disiplinlerin bir araya gelerek çalışmalar yürüttüğü çevreci beşeri bilimler alanının genel çerçevesi, temel yaklaşımları ve ele aldığı başlıca sorunlar ve temalar açıklanacak.

Pozitif bilimlerin, çevre sorunlarının sebeplerinin araştırılmasında insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini, çevre sorunlarının aynı zamanda ve aslında öncelikle kültürel ve sosyal sorunlar olduğunu idrak etmiş olduğu bir tarihsel dönemde, çevreci beşeri bilimler alanının pozitif bilim çevreleri tarafından nasıl kabul gördüğü anlatılarak, araştırmacıların birlikte ürettiği projelerden örnekler verilecek...